De eerste afspraak, de intake, zal ongeveer 60 minuten in beslag nemen. De tweede afspraak ongeveer 30 minuten en de daarop volgende afspraken ongeveer 20 minuten. Rond de 32-33e week zal een groeiecho gepland worden, tevens zal uitgebreid gesproken worden over de gang van zaken rondom de bevalling. Hier trekken we 40 minuten voor uit.

Mocht je vragen of problemen hebben die mogelijk wat meer tijd in beslag nemen, dan is het altijd mogelijk om meer tijd daarvoor te reserveren.

Soms blijkt dat je na het spreekuur toch nog vragen hebt. Heel handig is het om van te voren een vragenlijstje te maken en dit mee te nemen naar het spreekuur. Neem ook iedere keer de afsprakenkaart mee, zodat wij daar de zwangerschapsgegevens voor jou kunnen bijschrijven.

Tijdens de eerste afspraak zal het volgende plaatsvinden:

 • Voor zover nog niet bekend, worden alle persoonlijke gegevens geregistreerd, zoals naam, adres, woonplaats, verzekeringsgegevens en dergelijke.
 • De anamnese of medische voorgeschiedenis wordt opgevraagd en besproken.
 • Tevens zal de menstruele cyclus en de eerste dag van de laatste normale menstruatie in kaart gebracht worden.
 • Als alles is ingevoerd in de computer zal de bloeddruk worden gemeten.
 • Het gewicht wordt bepaald.
 • Daarna zal er echoscopisch onderzoek verricht worden.
 • Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en er wordt informatie gegeven, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Er zal uitgebreid gesproken worden over prenatale screening.
 • Aanvraagformulieren voor bloedonderzoek worden meegegeven.
 • Eventuele lopende onderzoeksprojecten worden met je besproken.
 • Voor een totaal overzicht van hetgeen allemaal staat gepland tijdens alle controles tijdens de zwangerschap klik hier.
 • Een nieuwe afspraak wordt gemaakt.

P1120139

 

 

 

 

 

 

 

P1120142