Beste zwangere,

Vanuit de beroepsvereniging van verloskundigen, de KNOV, kunnen we een aantal maatregelen rond het coronavirus versoepelen.

Het gaat om de volgende maatregelen:

De geplande controletijd is weer als altijd en vragen en klachten worden op de praktijk
besproken. De 1,5 meter afstand wordt zo goed mogelijk gewaarborgd en de
hygiënemaatregelen worden in acht genomen.

Er wordt alleen telefonisch contact opgenomen in het begin van de zwangerschap voor de
intake en voor informatie over prenatale screening (NIPT, combinatietest en 20-weken echo)

Vanaf 4 mei is de poliklinische bevalling weer mogelijk met de eigen verloskundige in een
ziekenhuis naar keuze (dus ook weer in het Martiniziekenhuis/UMCG) met eigen kraamzorg.

De verloskundige kan weer 1 standaard visite afleggen in de kraamtijd. De rest van de
kraamdagen onderhoudt de verloskundige telefonisch contact en komt op indicatie vaker
langs.

Helaas blijft de maatregel van kracht dat partners en/of kinderen niet mee mogen naar
de echo’s en afspraken.
We mogen alleen medisch noodzakelijke echo’s maken.

Kom bij klachten van koorts, hoesten en/of benauwdheid niet naar de praktijk, maar
vraag telefonisch advies aan je verloskundige.
Heb je vragen of klachten of maak je je zorgen? Wacht niet af maar bel altijd de dienstdoende
verloskundige!