Beste (hoog) zwangere en partner,

Gedurende een maand hebben we onze werkwijze aangepast om de verspreiding van
Corona zo veel mogelijk te voorkomen.
Voor de begeleiding tijdens de zwangerschap, de thuisbevalling en de kraamtijd houden wij
ons aan de richtlijnen van de beroepsgroep voor verloskundigen. Landelijk worden deze
richtlijnen i.o.m. het RIVM opgesteld.

Voor de (poliklinische) bevalling zijn wij gast in het ziekenhuis en worden wij geacht ons aan
de regels van het ziekenhuis te houden. De ziekenhuizen overleggen met elkaar en een
belangrijke rol is weggelegd voor de veiligheidsregio (ROAZ). ROAZ is het overkoepelend
orgaan welk coördineert tussen o.a. ambulancedienst, ziekenhuizen, GGD, GGZ, huisartsen
en verloskundigen.

De komende week worden de regels voor ons in het ziekenhuis versoepeld. Als eigen
verloskundige mogen we met de poliklinische bevalling weer met je mee naar het
ziekenhuis. Wèl blijft de maatregel dat elke verloskundige praktijk voor poliklinische
bevallingen enkel terecht kan in hun voorkeursziekenhuis. Voor ons is dat het Ommelander
Ziekenhuis te Scheemda. Helaas is het dus nog niet mogelijk om in een ander ziekenhuis
poliklinisch te bevallen, behalve wanneer er een volmelding is.

Mocht je partner, ofwel andere persoon die bij je bevalling aanwezig zou zijn,
luchtwegklachten hebben. Hij/zij mag wel mee naar het ziekenhuis, maar er worden
beschermende maatregelen getroffen. Wanneer hij/zij, naast luchtwegklachten, ook koorts
heeft, kan hij/zij niet mee naar het ziekenhuis.
Voor de thuisbevalling geldt dat het voor ons erg belangrijk is te weten of jij of je partner
luchtwegklachten hebben, met/zonder koorts. Wanneer dit het geval is, moeten er extra
maatregelen worden getroffen.

Voor kraamzorg geldt er geen beperking in het aantal uren zorg. Bij een bewezen Corona-
infectie wordt wel een heroverweging gemaakt. Wel wordt afgesproken dat er geen visite
komt in de tijd dat kraamverzorgende aanwezig is. De meeste pas bevallen moeders houden
kraamvisite op afstand om zo goed mogelijk te voldoen aan 1,5 meter regel.

De zwangerschapscontroles blijven nog zoals ze eind maart zijn ingesteld.
We blijven laagdrempelig bereikbaar voor vragen en dergelijke.

We hopen dat we ondanks deze maatregelen je goed kunnen begeleiden om in vertrouwen
je bevalling te beginnen.