Beste (hoog)zwangere en partner,

Achter en voor de schermen zijn we druk bezig met richtlijnen en afspraken omtrent Corona. Wat betreft de bevalling zijn dit de huidige afspraken. We snappen goed dat dit voor veel mensen een flinke aanpassing kan zijn op je voorgenomen plannen, dat spijt ons, maar we denken dat het nodig is.

Bevalling

  • De verloskundigenpraktijken, kraamzorgorganisaties en de drie ziekenhuizen in de provincie Groningen (Ommelander Ziekenhuis Groningen, Martini Ziekenhuis en Universitair Medisch Centrum Groningen), hebben een passend plan gemaakt voor de poliklinische bevallingen tijdens de corona pandemie vanwege de veiligheidsmaatregelen die de Groningse ziekenhuizen moeten nemen om verdere verspreiding van het corona virus te verminderen. Een van de maatregelen is dat zorgverleners niet zowel in het ziekenhuis als in de thuis situatie werkzaam mogen zijn. Daarom is er besloten om met vaste teams van verloskundigen en kraamverzorgenden de poliklinische bevallingen in de ziekenhuizen te begeleiden. Deze teams bestaan uit verloskundigen van een aantal verloskundigenpraktijken in de provincie en kraamverzorgenden van verschillende kraamzorgorganisaties. Dit betekent dat bij een poliklinische bevalling je waarschijnlijk begeleid wordt door een verloskundige die je nog niet kent. Wij zorgen er uiteraard voor dat al je gegevens bekend zijn bij de verloskundige die bij je bevalling is.
  • De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft, tenzij het medisch gezien noodzakelijk is dat je in het ziekenhuis bevalt. Volgens de ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken is thuis bevallen voor laag risico zwangeren juist tijdens deze corona pandemie een goede optie.
  • Mocht je thuis willen bevallen en zelf luchtwegklachten hebben (zonder koorts), dan zullen de verloskundige en kraamverzorgende beschermende kleding dragen tijdens de bevalling.
  • Wanneer je thuis gaat bevallen mag er één begeleider bij de geboorte aanwezig zijn (partner of andere persoon). Als deze begeleider klachten heeft zoals hoesten, benauwdheid, keelpijn of koorts dan graag overleggen met de verloskundige.
  • Voor een poliklinische bevalling ga je naar het ziekenhuis waar je verloskundigenpraktijk bij is aangesloten, voor onze praktijk is dit het OZG in Scheemda.
  • Mocht je poliklinisch willen bevallen en zelf luchtwegklachten hebben en/of koorts op het moment dat je gaat bevallen, dan heb je een medische indicatie en zullen we extra maatregelen moeten nemen ten aanzien van bescherming van de zorgverleners tijdens de bevalling. Je wordt hierover dan uitgebreid geïnformeerd.
  • Wanneer je gaat bevallen in het ziekenhuis mag er één begeleider bij de geboorte aanwezig zijn, dus niet nog iemand op de gang of ergens anders in het ziekenhuis. Deze begeleider mag bij klachten van hoesten, benauwdheid of keelpijn ZONDER koorts mee. De partner wordt dan als geïnfecteerd beschouwd en moet beschermende maatregelen gebruiken die wij in het ziekenhuis geven. Als de partner klachten heeft van hoesten, benauwdheid of keelpijn MET koorts dan mag de partner helaas niet aanwezig zijn bij de bevalling. Een andere gezonde begeleider mag wel mee. De bevalling mag gefilmd worden echter zonder zorgverleners in beeld.

ALS JE GAAT BEVALLEN NEEM JE ZOALS GEWOONLIJK CONTACT OP MET JE EIGEN VERLOSKUNDIGE OF MET HET ZIEKENHUIS ALS JE BIJ DE GYNAECOLOOG ONDER CONTROLE BENT.

Omdat de situatie snel verandert, veranderen ook adviezen snel. Houd daarom de social media en e-mail van je zorgverlener in de gaten zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Controleer ook je spam box.

Het zijn bijzondere tijden. Wij hopen op je begrip en medewerking en zullen alles in het werk stellen om zo goed mogelijk voor jullie te zorgen. Ook wijzelf houden onze eigen gezondheid goed in de gaten. Op deze manier zorgen we voor elkaar!

Heb je vragen, laat het ons weten!