Met echoscopisch onderzoek kan duidelijk gemaakt worden of de zwangerschap (nog) intact is. Meestal kan vanaf 6 weken zwangerschapsduur gezien worden of het hartje klopt.  In dat geval is de kans op een miskraam zeer klein, maar helaas niet uitgesloten. Ben je minder dan twee weken overtijd dan geeft het onderzoek soms geen duidelijkheid; in die gevallen herhalen wij de echo na een week of twee; dan kunnen wij de keer daarop zien of het hartje wel of niet klopt.

Een echo verandert niets aan de uitkomst van de zwangerschap. Een miskraam is een veel voorkomend en ook natuurlijk verschijnsel. Daarom is het goed om een afwachtende houding aan te nemen. Hoe spannend en onzeker het natuurlijk het ook is!

Bedrust en medicijnen zijn zinloos als maatregel om een miskraam te voorkomen. Dit omdat een miskraam in de meerderheid van de gevallen veroorzaakt wordt door een aanlegstoornis van de foetus.

Als blijkt dat je een miskraam hebt, zijn er 3 mogelijkheden:

  • Afwachten: natuurlijke manier
  • Behandeling met medicijnen in het ziekenhuis
  • Ingreep in ziekenhuis (curettage)

Afwachten: natuurlijke manier

Je kunt ervoor kiezen om te wachten totdat de miskraam vanzelf op gang komt. Meestal gebeurt dat binnen 1-2 weken na het eerste bloedverlies.

Behandeling met medicijnen

Bij een behandeling met medicijnen krijg je in het ziekenhuis van een verloskundige of een gynaecoloog tabletten. Deze worden ingebracht in de vagina. Je wacht daarna thuis af of de medicijnen werken. Als de medicijnen aanslaan, komt de miskraam meestal na 1 tot 2 dagen op gang. De miskraam verloopt dan ongeveer hetzelfde als een spontaan op gang gekomen miskraam: met bloedverlies en buikpijn. De medicijnen werken bij ongeveer de helft van de vrouwen. Als de miskraam niet meteen op gang komt, kun je afwachten. En anders is een ingreep in het ziekenhuis (curettage) nog de enige mogelijkheid.

Ingreep in het ziekenhuis (curettage)

Een curettage is een korte operatieve ingreep in het ziekenhuis. De gynaecoloog maakt de baarmoederholte via de vagina leeg met een soort schrapertje, zuigertje of slangetje. De ingreep duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Je krijgt dan een lichte narcose of een plaatselijke verdoving. Soms blijft er na een curettage weefsel in de baarmoeder achter, waardoor je bloedverlies blijft houden. Dan is het nodig om de curettage te herhalen. Een curretage heeft vaak niet de eerste voorkeur, omdat hierbij een kleine kans is op het syndroom van Asherman (verklevingen).

De keuze is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Alle behandelingen hebben voor- en nadelen. Wij bespreken samen met jou en je partner wat die zijn. Er kan natuurlijk ook afgesproken worden dat je eerst een tijdje afwacht. En dat er, als het te lang duurt, alsnog actief wordt ingegrepen.

Door hier te klikken kun je nog meer informatie lezen over de miskraam.