De kraamverzorgster assisteert bij de bevalling thuis en wordt, als er redelijke weeën aktiviteit is, in overleg met ons gebeld. Zij neemt de eerste week de zorg op zich voor moeder en kind en eventueel de huishouding. Wij zullen je in het kraambed regelmatig bezoeken om te zien hoe het met jou en jouw kindje gaat. Samen met de kraamverzorgster worden zo problemen, complicaties op tijd herkend.

Voor vragen en dergelijke kun je altijd bij ons terecht. Na 10 dagen nemen wij voorlopig afscheid en zien je 6 weken na de bevalling nog een keer terug op het spreekuur voor een nacontrole. Tijdens de nacontrole kunnen eventuele vragen, opmerkingen nog besproken worden en wordt er een lichamelijk onderzoek gedaan.

Na de 10 e dag wordt de zorg overgenomen door de huisarts en de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau.
Voor vragen op het gebied van verzorging, voeding en dergelijke overleg je met je wijkverpleegkundige.
Bij ziekte van je kindje overleg je met de huisarts.