In de eerste week na de geboorte van jullie kind, tussen de 4e en 8e dag, zal er iemand van de wijkverpleging langs komen voor de hielprik en de gehoorscreening. Hieronder staat kort beschreven wat beide onderzoeken inhouden.

Hielprik

Met een hielprik onderzoeken ze het bloed van een pasgeboren baby op een aantal erfelijke ziektes. Het gaat om ziektes die niet te genezen zijn, maar wel goed te behandelen. Als je vroeg begint met de behandeling, kan mogelijke schade bij de baby beperkt blijven.

De wijkverpleegkundige haalt een paar druppels bloed uit de hiel van de baby met een apparaatje. Dit bloed gaat naar een laboratorium. Hier onderzoeken ze het bloed op een aantal erfelijke aandoeningen. Meestal meten ze de hoeveelheid van een bepaalde stof in het bloed. Bij sommige ziektes wordt ook het DNA onderzocht. Het gaat dan om cystic fibrosis en alfa-thalassemie.

Wel of geen hielprik?

Of je de hielprik bij je baby laat doen, is een persoonlijke keuze. Je bent het niet verplicht.
Het voordeel is dat er ziektes gevonden kunnen worden, die goed te behandelen zijn. Dit is belangrijk voor de gezondheid van de baby.
En als blijkt dat je baby een zo’n heeft, dan hebben familieleden soms een hogere kans op een baby met deze ziekte. Zij kunnen zich dan laten onderzoeken voordat ze zwanger worden.
Sommige mensen laten geen hielprik doen, bijvoorbeeld vanwege hun geloofsovertuiging of omdat ze niet willen weten of hun kind een ziekte heeft.

Voor meer informatie over de hielprik, klik hier.

Gehoorscreening

In de eerste weken na de geboorte krijgt je kind een gehoortest. Met deze test meet de wijkverpleegkundige of je kind genoeg hoort om te leren praten.

Hoe verloopt de gehoorscreening?

De gehoortest wordt meestal thuis uitgevoerd. Soms gebeurt het op het consultatiebureau. Thuis gebeurt het meestal samen met de hielprik. Van de gehoortest merkt je baby bijna niets. De meeste baby’s slapen tijdens de test gewoon door.

  • Je baby krijgt een klein zacht dopje in zijn oortje. Dat dopje zit vast aan een meetapparaat.
  • In het dopje zit een kleine luidspreker en een microfoon. Uit de luidspreker komt een zacht ratelend geluid.
  • Als reactie op het ratelende geluid geeft een gezond oor een geluid terug.
  • De microfoon kan dat geluid opvangen.
  • Het meetapparaat bepaalt aan de hand van dat geluid of het oor goed werkt.
  • Na de test krijg je meteen de uitslag.

De test herhalen

Soms geeft de uitslag dat er aan beide oren onvoldoende gehoor is aangetoond. Als dat het geval is, hoeft dat nog niet te betekenen dat uw kind een blijvend gehoorverlies heeft. In de meeste gevallen is er iets anders aan de hand. Bijvoorbeeld:

• Er was tijdens de test te veel omgevingslawaai.
• Uw kind was onrustig of huilde.
• Er zat te veel oorsmeer in de gehoorgang of vocht achter het trommelvlies, bijvoorbeeld als gevolg van een verkoudheid of badje.

De test wordt dan na ongeveer een week herhaald. Zo nodig volgt een week later nog een derde test. Bij de derde test wordt een ander apparaat gebruikt.

Wat gebeurt er als de uitslag van de test onvoldoende is?

Als ook de uitslag van een derde test onvoldoende is aan een of beide oren, betekent dit niet meteen dat je kind een blijvend gehoorverlies heeft. Het is mogelijk dat het gehoor tijdelijk minder goed is. Bijvoorbeeld omdat je kind verkouden is. Of misschien was je kind wat onrustig waardoor de test niet goed lukte.

Om vast te stellen wat er aan de hand is, is er meer onderzoek nodig. Dit gebeurt in een audiologisch centrum. Dat is een instelling die gespecialiseerd is in onderzoek naar gehoor, spraak en taal.

Blijf opletten of je kind goed hoort

Als het resultaat van de gehoortest voldoende is, betekent dit dat je kind op dat moment vrijwel zeker goed met dat oor kan horen. Toch is het belangrijk dat je op het gehoor van je kind blijft letten. Soms ontwikkelt een gehoorverlies zich pas na de gehoortest. Dit komt gelukkig niet vaak voor. Als je twijfelt aan het gehoor van je kind, neem dan contact op met je huisarts of met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Bekijk in dit filmpje hoe de gehoorscreening verloopt bij pasgeboren baby’s.

Voor meer informatie over de gehoorscreening, klik hier.