Het normale tijdstip van de bevalling ligt tussen de 37e en de 42e week, dus drie weken voor de uitgerekende datum en twee erna. Iedere bevalling begint anders. De ene vrouw krijgt eerst bloed- en slijmverlies, de ander begint met het breken van de vliezen en weer een ander begint met weeën. Het verloop van de bevalling is afhankelijk van veel factoren. Als je voor de eerste keer bevalt, is de bevalling vaak zwaarder en duurt het langer. Bij alle volgende bevallingen verloopt het vaak een stuk vlotter.

Een bevalling is op te delen in drie tijdperken: ontsluitingstijdperk, uitdrijvingstijdperk en nageboortetijdperk

Ontsluitingstijdperk:

Tijdens dit tijdperk zal de baarmoedermond verstrijken, open gaan en weker worden.

De ontsluitingstijdperk is op te delen in drie fasen:

Transformatiefase: hierin zijn de weeën onregelmatig in frequentie en wisselend van duur. Tijdens deze fase zal de baarmoedermond weker worden en verstrijken.

Latente fase: de weeën nemen in frequentie toe en worden regelmatiger. De eerste centimeters worden bereikt en de baarmoedermond verstrijkt helemaal.

Actieve fase: deze start rond vijf centimeter ontsluiting. Je ervaart dit als heftige krachtige weeën die om de 3-4 minuten komen en 60 tot 90 seconden aan zullen houden.

De ontsluitingstijdperk bij een eerste kindje duurt ongeveer 8-24 uur, bij een tweede kindje of volgend kindje gemiddeld 3-10 uur.

Uitdrijvingstijdperk:

Nadat volledig ontsluiting (10 centimeter) is bereikt, kan de vrouw de baby naar buiten persen. De meeste vrouwen ervaren dan tijdens de weeën een niet-tegen-te houden- drukgevoel (persdrang). Het hoofdje van de baby zal tijdens de uitdrijving steeds dieper in het bekken komen te liggen en uiteindelijk geboren worden. De uitdrijvingsfase van een eerste kindje duurt gemiddeld 30-90 min ( maximaal 2 uur). En bij een tweede kindje 5-30 minuten (maximaal 1 uur).

Nageboortetijdperk

Na de geboorte van de baby volgt de moederkoek (placenta). Door samentrekkingen van de baarmoeder raakt de placenta los van de baarmoederwand. Met een beetje meepersen door de moeder komt de placenta vaak binnen 30 minuten na de geboorte van  de baby ook naar buiten. Het nageboortetijdperk mag maximaal een uur duren.